Package 4 : Business Presence

สำหรับใคร:
สำหรับคนที่อยู่ในโลกธุรกิจหรือคนที่สนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับการวางตัวและมารยาทในเชิงธุรกิจก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจ
– วัฒนธรรมของโลกธุรกิจ
– การแต่งกายสู่ความสำเร็จ
– ภาษากาย(การเคลื่อนไหวของร่างกาย)
– การยื่นนามบัตรที่ถูกต้อง
– การวางท่าทางของคุณ
– การสื่อสารที่มีคุณภาพ
– การวางตัวให้เหมาะสมในโลกธุรกิจ
– มารยาททางธุรกิจ

*สำหรับผลลัพธ์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ แนะนำให้คุณลงทะเบียนพร้อมกับแพ็คเกจ 2

60815a_e007e0df642b48c0a64b694980a0cd6d_mv2