Package 1 : Dress & Make me up

สำหรับใคร:
ทุกๆคน (สิ่งนี้เป็นความรู้พื้นฐานในการค้นหาภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณ) ภายในแพ็คเกจนี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
– หาสีที่ดีที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณโดยการวิเคราะห์สีเชิงลึก
– หาสไตล์และความเป็นตัวตนของคุณ
– การหาเสื้อผ้าที่เหมาะกับรูปร่างของคุณ
– การประเมินและวิเคราะห์ใบหน้าของคุณ
– การแต่งหน้าที่เหมาะสมกับใบหน้าของคุณ การดูแลตัวเอง (สำหรับผู้ชายเท่านั้น)
– สามารถ Mix & Match สไตล์ของคุณ
– ได้รับชาร์ตสีของคุณ
– ได้รับใบประเมินบุคลิกภาพโดยรวมของคุณ

Package 1