ประวัติเทรนเนอร์

ประวัติการศึกษา

​- ปริญญาตรี –
​สาขาบริหารธุรกิจ เอก การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

​- ปริญญาโท –
สาขาเศรษฐศาสตร์ เอก การเงิน มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก (University of San Francisco) ประเทศสหรัฐอเมริกา

​ประกาศนียบัตร ด้านแฟชั่น
​- อนุปริญญาบัตร สาขา แฟชั่นดีไซน์ รุ่นที่7 จากสถาบัน Chanapatana International Design Institute
-หลักสูตรการสร้างแพทเทิรน์ชั้นสูง โดย อาจารย์ ปกรณ์ วิทยางกูร
– หลักสูตรการเย็บผ้า จากโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี
– ผลงานได้รับเลือกเป็น Success case ในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2)
– Certified Profession Make up

​ประกาศนียบัตร ด้านภาพลักษณ์
​- Certified Image Consultant และสมาชิกในเครือ AICI (Member of Association of Image Consultants International) ที่ได้รับการรับรองจากประเทศอังกฤษ
– Certified Advanced Color Consulting จากประเทศอังกฤษ

ประวัติเทรนเนอร์

​ประวัติการทำงานและการเป็นอาสาสมัครที่ผ่านมา
– Logistic Manager Assistant ให้กับบริษัทนำเข้าสินค้าจากโซนเอเชียที่ส่งเข้าเครือ Supply Chain ชั้นนำในอเมริกาที่เมือง San Jose แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
– Purchasing Manager บริษัทผลิตเหล็กเส้นแห่งประเทศไทย
-Business Breakthrough Technology (BBT) สร้างผู้นำและพลิกวัฒนธรรมองค์กรให้กับบริษัทตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการในเครือ Landmark Education
– Visualizer, Talent Leadership Crucible (TLC) บริษัทในเครือสิงคโปร์ที่สร้างภาวะผู้นำให้กับปัจจเจกชนและคนในองค์กร
– มีประสบการณ์ด้านการแต่งหน้าให้กับผู้คนและนางแบบ
– มีประสบการณ์การทำงานในส่วนการเป็นอาสาสมัครและทำงานด้านโค้ชชิ่งมานานกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์การออกแบบเสื้อผ้ามานานกว่า 10 ปี

ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านภาพลักษณ์ที่ได้รับรองจากสถาบันจากประเทศอังกฤษ
สำหรับประสบการณ์การทำงานและการหลงใหลในงานแฟชั่นและในสายงานการโค้ชชิ่ง/ที่ปรึกษามามากกว่า 10 ปี การเป็นที่ปรึกษาทางด้านภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่นำความเชี่ยวชาญทั้งสองอย่างของฉันเข้าด้วยกัน และ รู้สึกตื่นเต้นและหลงใหลทุกๆครั้งที่ได้ทำงานกับผู้คนที่ต้องการให้ตัวเองเจอและตระหนักรู้ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตนของเขาที่ยอดเยี่ยมที่สุดทั้งภายนอกและภายใน หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มันเป็นงานที่ฉันหลงใหลในการพลิกโฉมผู้คนให้พวกเขาได้เจอตัวตนที่แท้จริงและเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของพวกเขา (สามารถเข้าไปดู Testimonials ได้)